Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “uhde” veya “iş” mealına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet işlerinde kullanılırdı.

Meyan Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek yürekin kullanılmaya mirlandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli işlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda mevcut rastgele bir kişiyi tarif etmek yürekin kullanılmaya mirlandı. Günümüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor veya iş dünyası kabil resmi bir konumda mevcut kişmüterakki veya kurumları tarif etmek yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lafız resmi veya mezun bir konumda mevcut rastgele bir kişiyi tarif etmek yürekin kullanılmaya mirlamıştır.

Bir cevap yazın