Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog ovamızda kıç baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çdüzenışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öbür bölgelerine için henüz muhtelitşıktır. Sarrafiyeinç ise ayak tabanığın hem yeterince devingen olan kısmıdır hem de yere alma edilen kuvvetin vakit vakit %90’ına denli olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Sarrafiyeparmakta yaşanan her türlü maraz, jurnal dirim kalitesinde vahim bozukluğa kez harisabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gittikçe artan bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyu görünümünü bozan, ağrılı ve akut bir kıç çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanımlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz manaı itibariyle kıç çıbanparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri de bâtınermektedir. Sarrafiyeparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor yetke sağlayıcı bir takım intrensek sandık iye olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kıç mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli hamule taşıyan kuruluşsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği katkısızlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine mecburdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tebeddülat esnasında yapı taşı fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda üstelik adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime iye olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aksi alışverişlevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki taban nedenin ayakkabı düzenışkanlığı olduğunu destekleyen bir çatlakştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin katı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve kıç ön kısmınün abduksiyonuna sebep olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek sebepleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kadar nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal hastalıklar, antrparantez çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar henüz seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı çatlakştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz kesif görünmesine nazarıitibar çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok kadınların erkeklere için henüz zait sivri uçlu ancak, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın